ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να επικοινωνήσετε με την ΕΛΜΕ Πειραιά

email:            elmepeiraia@sch.gr       και      elmepeir@yahoo.gr

τηλ.: 2104124810 (ώρες συνεδριάσεων, μπορείτε να τις δείτε στις πληροφορίες για το ΔΣ)

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος του ΔΣ τα στοιχεία επικοινωνίας είναι στην σελίδα για το ΔΣ