ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, υλοποιώντας την απόφαση της ΓΣ των Προέδρων, κατέθεσε την Τρίτη νέο εξώδικο για απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση. Η απεργία αποχή έχει ισχύ 4 μέρες μετά την κατάθεση του εξωδίκου. Το ΥΠΑΙΘΑ έσπευσε για μία ακόμα φορά στα δικαστήρια για να αποτρέψει τον αγώνα και η εκδίκαση ορίστηκε για την Παρασκευή 15/3. Θυμίζουμε ότι η απεργία αποχή θεωρείται νόμιμη και άρα καλύπτει τους/τις συναδέλφους/ισσες μέχρι να επιδοθεί η όποια απαγορευτική απόφαση του δικαστηρίου στην ΟΛΜΕ.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν κανονικά οι στάσεις εργασίας που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ για όλον τον Μάρτιο, που καλύπτουν από την παρακολούθηση του μαθήματος από τους αξιολογητές.
Η δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή είναι η εξής (κοινή για όλα τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΠΣ, ακολουθεί μετά τις υπογραφές) και μπορεί να κατατίθεται στο πρωτόκολλο από την Τρίτη 19/3, εφόσον δεν έχει επιδοθεί μέχρι τότε απαγορευτική απόφαση από το δικαστήριο:

 

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει
προκηρύξει η ΟΛΜΕ, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης,
το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο
συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους νόμους 4692/20 και
4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023
«Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς
και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα
σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης,
ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).
Οι εκπαιδευτικοί

 

ΟΛΜΕ νέα δήλωση απεργία αποχή 15032024