ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΝΤΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

 

α) Σχετικά με τις διαδικασίες ατομικής αξιολόγησης είναι σε ισχύ η Απεργία-Αποχή που έχει κηρυχθεί με απόφαση της Γ.Σ. Προέδρων των ΕΛΜΕ. Πρόσφατα, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση (βλέπε και εδώ: 18-09-2023: Συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της ατομικής αξιολόγησης – Ο.Λ.Μ.Ε. | Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (olme.gr). Καταθέτουμε εκ νέου συλλογικά τη δήλωση (ακολουθεί) και την καταχωρούμε στο πρωτόκολλο του σχολείου.

 

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ, από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

 

β) Σχετικά με τις ειδικές συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για τον προγραμματισμό ομάδων-δράσεων στα πλαίσια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά προκηρύσσει στάσεις εργασίας (μονόωρη, δίωρη ή τρίωρη) για την ημέρα και κατά τον χρόνο σύγκλησης της ειδικής συνεδρίασης για κάθε σχολείο, για την κάλυψη των συναδέλφων στην αποχή τους από τις διαδικασίες αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από Τετάρτη 27/9/2023. Καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη Διεύθυνση του σχολείου, να δηλώνουν στάση εργασίας και να αποχωρούν από τις ειδικές αυτές συνεδριάσεις. Ο αγώνας για την συνολική ανατροπή της αξιολόγησης θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί.

γ) Για το θεσμό των Μεντόρων-Συντονιστών η ΕΛΜΕ Πειραιά, από την περσινή σχολική χρονιά, έχει προκηρύξει Απεργία-Αποχή, που είναι σε ισχύ (επισυνάπτεται το εξώδικο).

Αναλυτικά βήματα:

ΒΗΜΑ 1: Ο ορισμός Μεντόρων-Συντονιστών γίνεται με απόφαση του Διευθυντής/της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας. Δεν απαιτείται απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με αυτό το θέμα, παραμένουμε στις Συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και καλούμε τους συναδέλφους/τις συναδέλφισσες να ΜΗΝ δηλώσουν συμμετοχή για το θεσμό του Μέντορα/Συντονιστή. Διακινούμε την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ (105/13-09-2022, επισυνάπτεται), κάνουμε συζήτηση με βάση αυτή.

Σημειώνουμε: Μέντορες/Συντονιστές δεν ορίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Κατά συνέπεια, αν ορίσει ο Διευθυντής, δεν μπορεί να καταγραφεί σε Πρακτικό τίποτα, πέραν του γεγονότος ότι πραγματοποιήθηκε συζήτηση. Επίσης, η συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή θα γίνει ΜΟΝΟ μέσω τους εντύπου – δήλωσης που ακολουθεί. Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι να μην υπογράψουν ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ που μπορεί να απαιτήσει η διεύθυνση σε σχέση με το ζήτημα.

ΒΗΜΑ 2: Σε περίπτωση ορισμού, χωρίς τη θέλησή μας από το Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας, δηλώνουμε συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή (ακολουθεί έντυπο-δήλωση, το οποίο καταχωρούμε υπογεγραμμένο στο πρωτόκολλο του σχολείου). Προτρέπουμε να κατατίθεται συλλογικά-ομαδικά και όχι ατομικά (αν και δεν αλλάζει κάτι ως προ το τυπικό σκέλος).

ΒΗΜΑ 3: Συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή μπορούν και θέλουμε να δηλώσουν και οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες που δεν έχουν οριστεί Μέντορες/Συντονιστές, αλλά υποχρεώνονται να εκτελέσουν σχετικές εργασίες από τον Μέντορα/Συντονιστή που έχει οριστεί στο σχολείο τους. Επίσης, είναι προφανές ότι συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή μπορούν να δηλώσουν και οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες Διευθυντές/ Διευθύντριες.

Ακολουθεί η δήλωση (συλλογική και ατομική):

Ατομική δήλωση

Συλλογική δήλωση

2023_127_μεντορες συντονιστες αξιολογηση

Παλιότερη ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πειραιά

2022_105 στάση ΕΛΜΕ Πειραιά για μέντορες συντονιστές

Εξώδικο της ΕΛΜΕ Πειραιά

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΝΤΟΡΕΣ_ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Ερωτήσεις και απαντήσεις από την ΟΛΜΕ για στάση μας στο θέμα της αξιολόγησης

ΟΛΜΕ στάση μας στην ατομικη αξιολογηση18092023